Homepage

Over Luttikholt

Dienstverlening

Onze aanpak

Opdrachten

Profiel

Nieuws

Contact


 


Getronics klanten tevreden door project operational excellence

Getronics is één van de grootste ICT-dienstverleners in de grootzakelijke markt van de Benelux en een toonaangevende speler wereldwijd. Voor de beheerafdeling in Eindhoven koos men Luttikholt.com voor een interim management opdracht. Binnen enkele maanden is door een strakke operationele besturing de dienstverlening naar klanten sterk verbeterd.Aanleiding
Door een kanteling van de organisatie was er tijdelijk extra management noodzakelijk om de impact van de reorganisatie op te vangen. Door alle veranderingen en een nieuwe teamindeling van afdelingen was de aandacht voor het dagelijkse takenpakket verminderd. Dit had een negatieve impact op de dienstverlening naar enkele grote klanten. Tevens was er inmiddels 20% extern personeel ingehuurd om de extra ontstane werkzaamheden uit te voeren. Luttikholt.com is gevraagd om de kwaliteit van de performance naar klanten te herstellen en de dagelijkse leiding op zich te nemen van een beheerafdeling van 50 medewerkers.

Aanpak
Stap één betreft een korte doch intense inventarisatie van de belangrijkste knelpunten met het personeel. Met de teamleiders en medewerkers zijn interviews gehouden en zijn rapportages aangescherpt. Tevens is er een kernteam gevormd voor het besturen en monitoren van de prestatie indicatoren van het bedrijfsonderdeel. Een strakke bedrijfsvoering heeft de focus teruggebracht op de dagelijkse werkzaamheden waar de afdeling verantwoordelijk voor was. Door de oorzaken van de knelpunten aan te pakken en op te lossen zijn de ‘gedoe’ werkzaamheden sterk verminderd. Hierdoor konden extra kostenbesparingen worden gerealiseerd en kon het extra ingehuurde externe personeel worden afgebouwd.

Resultaat
Binnen een korte periode van enkele maanden is de kwaliteit van dienstverlening naar klanten verhoogd van 50% naar 97%. Oorzaken van de knelpunten zijn aangepakt, waardoor er een kostenreductie van 20% is gerealiseerd. Kortom, kwaliteit en klanttevredenheid significant verhoogd, ‘gedoe’ werkzaamheden verminderd en daardoor kosten verlaagd.

www.getronics.nl