Homepage

Over Luttikholt

Dienstverlening

Onze aanpak

Opdrachten

Profiel

Nieuws

Contact


 3. Strategie & Verandermanagement

In de afgelopen periode is er in de markt in korte tijd veel veranderd. Hoe verandert uw organisatie mee? Hoe vertaalt u deze veranderingen in uw strategische doelstellingen en hoe stuurt u de bedrijfsvoering bij? Wat betekent deze veranderingen voor uw medewerkers?
Zijn zij in staat mee te veranderen of houden medewerkers zich vast aan hun oude waarden en verworvenheden?

Luttikholt.com helpt organisaties, management en medewerkers succesvol bij te sturen in
een veranderende omgeving. Als de markt verandert zul je als organisatie mee moeten veranderen. Toch reageren mensen verschillend op veranderingen, ‘Sommige Vechten, Vluchten of Verstarren’ (3 V’s). Juist in deze tijd is het essentieel dat organisaties, management en medewerkers dezelfde taal spreken en samen de uitgezette acties gecoördineerd uitvoeren. Dan gaan we naar Verantwoordelijkheid en Vertrouwen met een beter resultaat als gevolg.

Onder het motto ‘de wind kun je niet veranderen, maar de stand van de zeilen wel’ wordt samen met het managementteam hernieuwde doelstellingen ‘Top-down’ bepaald. Het uitvoeren van het bijbehorende actieplan wordt juist ‘Bottum-up’ met medewerkers samengesteld en uitgevoerd. Dit om de transparantie, acceptatie en participatie te vergroten. Want succes bereik je samen.

Diensten:
• Management & Advies
• Workshop Strategie en verandermanagement
• Workshop ‘Ontgijzelen, van belemmering naar kans’ met Arjan Erkel