Homepage

Over Luttikholt

Dienstverlening

Onze aanpak

Opdrachten

Profiel

Nieuws

Contact


 


R.E.K. Van Dijk verhoogt haar rendement

Medio 2008 staat de markt voor recycling en hergebruik van kunststoffen al enige tijd onder druk. Dit laat ook het familiebedrijf R.E.K. Gebr. Van Dijk niet ongemoeid. Opbrengsten en marges zitten in een sterk neerwaartse spiraal. REK Van Dijk heeft Luttikholt.com gevraagd op te treden als Managing Director (a.i.) bij het productiebedrijf en hiermee de algehele leiding op zich te nemen.

Aanleiding
R.E.K. Van Dijk is een recycler en engineer in kunstoffen met 70 medewerkers en een omzet van €10 miljoen. Met klanten als Sabic, Opel en BasF engineren en leveren zij granulaat wereldwijd. De organisatie was de afgelopen drie jaar verlieslatend geweest en wilde terug naar groei. Een recovery plan was noodzakelijk. Luttikholt.com heeft samen met de eigenaren een drietal doelstellingen geformuleerd, namelijk:     
1. creëren winstgevendheid
2. het aantrekken van een nieuwe investeerder
3. het professionaliseren van de bedrijfsvoering en operationele processen

Aanpak
De aanpak bestond uit meerdere onderdelen:
• business scan opgesteld en afgestemd met directie
• recovery plan opgesteld en uitgevoerd in samenwerking met een register accountant van Novoconsilium. Afstemming met banken en andere financieel betrokkenen.
• voeren van algehele leiding in de rol van managing director
• dagelijkse sturing van bedrijfsvoering op basis van business balance score card (BBSC)
• sanering doorvoeren

Resultaat
Binnen 4 tot 6 maanden is er een break even resultaat bereikt. Door economische crisis en sterke vraaguitval van de kunststofindustrie eind 2008 hebben we tevens een sanering moeten doorvoeren van 70 naar 40 medewerkers. Een nieuwe investeerder is gevonden en REK van Dijk heeft haar rendement positief kunnen verbeteren.

www.rekvandijk.nl